شرط استفاده از واکسن های خارجی در ایران

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وسواس فراوان در حال پیگیری و بررسی واکسن‌های تولید خارجی هستیم در این باره یکی از شروط ما این است که واکسن مربوطه در کشور مبدأ به میزان وسیع استفاده شده باشد.

به گزارش موج پرس، محمدرضا شانه ساز افزود: برنامه ریزی ما برای تأمین واکسن از منابع داخلی بوده و هست.

وی ادامه داد: با نیم نگاهی به واکسن‌های مورد تائید خارجی در صدد آن هستیم تا زمانی که واکسن تولید داخلی خودمان آماده شود، برای کاهش آمار ابتلاء و مرگ و میر از تولیدات خارجی بهره گیری کنیم.

شانه ساز تصریح کرد: در این راستا به صورت روزانه، با وسواس فراوان در حال پیگیری و بررسی واکسن‌های تولید خارجی هستیم در این باره یکی از شروط ما اینست که واکسن مربوط در کشور مبدأ به میزان وسیع مورد استفاده قرار گرفته باشد برای مثال واکسن روسی به میزان ۱.۵ میلیون دوز در این کشور استفاده شده حتی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و اروپایی متقاضی این واکسن هستند.

وی گفت: واکسن‌های موجود در دنیا، در ۲ دوز به صورت یک ماهه تزریق می‌شوند ما امیدواریم که این واکسن‌ها حداقل ۶ ماه ایمن زایی داشته باشد و بتواند فرد را مصون نگه دارد.