این تصاویر لیلی رشیدی و لیلا حاتمی،بازیگر وفرزندان 2 سینماگر بزرگ ایران را ازکودکی تاکنون درکنار یکدیگر نشان میدهد تازه ترین تصویر آنان ازمراسم تشییع داوود رشیدی است

به گزارش خبرگزاری موج پرس:این تصاویر لیلی رشیدی و لیلا حاتمی،بازیگر وفرزندان 2 سینماگر بزرگ ایران را ازکودکی تاکنون درکنار یکدیگر نشان میدهد تازه ترین تصویر آنان ازمراسم تشییع داوود رشیدی است.


عکس: «لیلی رشیدی  و لیلا حاتمی
تاریخ انتشار مطلب:2016/08/27 - 10:18

*

code


موج پرس موج پرس موج پرس موج پرس