در پی درگذشت داود رشیدی، هنرمندان بسیاری از صبح 5 شهریور ماه به منزل این هنرمند فقید رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج پرس:در پی درگذشت داود رشیدی، هنرمندان بسیاری از 5 شهریور ماه به منزل این هنرمند فقید رفتند.

style=display:
style=display:
style=display:
style=display:
style=display:
style=display:
style=display:
style=display:
تاریخ انتشار مطلب:2016/08/27 - 10:07

*

code


موج پرس موج پرس موج پرس موج پرس